Implementasi dron dalam industri-industri ke arah perlestarian dan kajian saintifik sudah menjadi satu pemangkin kepada lebih banyak lagi pembaharuan dan penemuan pada masa hadapan.

Seperti yang kita telah bincangkan dalam artikel-artikel yang lalu, penggunaan drone dalam skala perindustrian semakin hari semakin mendapat perhatian yang meluas disebabkan keberkesanan yang terbukti. Walaubagaimanapun, terdapat banyak lagi ruang untuk penambahbaikkan dan potensi yang masih tidak lagi diteroka.

Hal ini boleh dilihat dalam situasi pengunaan dron dalam perladangan kelapa sawit. Walaupun drone telah diguna pakai secara meluas, tetapi penambahbaikkan boleh dibuat supaya penghasilan sawit boleh dilaksanakan secara lestari.

Dalam artikel ini, kita akan bercakap tentang bagaimana sebenarnya drone boleh membantu meningkatkan penghasilan dan produktiviti dan pada masa yang sama membantu menyelesaikan masalah persekitaran yang sekarang membelenggu sektor kelapa sawit.

Isu-isu yang membelenggu sektor perladangan kelapa sawit

Sektor minyak kelapa sawit telah sekian lama diperhatikan oleh pelbagai pihak di peringkat negara dan antarabangsa kerana industri ini dianggap sebagai pemusnah alam sekitar. Sebagaimana yang boleh di lihat dalam media, ladang sawit biasanya digambarkan dengan kemusnahan habitat haiwan-haiwan seperti orang utan, tetapi sejauh manakah kebenaran hal ini?

Sebenarnya, industri kelapa sawit telah dipertanggungjawabkan hanya lapan peratus (8%) daripada kadar dan jumlah pembasmian hutan dunia.

Pembasmian hutan (deforestation) secara amnya telah mengakibatkan banyak kesan buruk kepada alam sekitar seperti kehilangan habitat, biodiversiti dan ekosistem dan juga perlepasan karbon dioksida yang tinggi ke dalam atmosfera yang hanya akan merancakkan kadar pemanasan bumi.

Menangkis persepsi tersebut, Dr Emma Keller daripada WFF (Tabung Alam Dunia) berkata bahawa “Minyak kelapa sawit adalah bahan dalam separuh daripada produk yang kita beli di pasar raya – produk-produk seperti syampu dan sabun, pizza, biskut.”

Penggunaan minyak sawit mempunyai permintaan yang sangat tinggi dan adalah mustahil untuk kita mengelakkan pengunaannya sekarang. Anda mungkin akan fikir bahawa masalah ini boleh diselesaikan jika minyak sawit digantikan dengan minyak sayuran dalam pemprosesan produk.

Menukarkan minyak sawit kepada minyak sayuran yang lain hanya akan mengakibatkan keadaan menjadi lebih teruk. Hal ini adalah kerana kelapa sawit menghasilkan isi padu minyak jauh lebih tinggi berbanding minyak sayuran yang lain.

Sebagai contoh, untuk menghasilkan 1 tan metrik minyak, kelapa sawit memerlukan kawasan tanaman yang lebih kecil berbanding tanaman minyak lain seperti soya atau bunga matahari.

Kawasan yang luas untuk menghasilkan isipadu minyak yang sama hanya bermaksud semakin banyak penebangan hutan akan berlaku sekiranya minyak sawit digantikan dengan minyak-minyak sayuran yang lain.

Menurut WWF lagi; “Bukan kelapa sawit yang meletakkan orangutan dalam bahaya, atau tanaman-tanaman yang lain yang mencemarkan alam sekitar. Amalan perladangan yang tidak lestari yang sebenarnya memberi impak buruk kepada alam semulajadi, menghakis ekosistem, memusnahkan habitat haiwan liar, mengeluarkan gas rumah hijau dan mencemarkan sumber-sumber air.

Perladangan Kelapa Sawit Lestari

Kelestarian adalah suatu idea yang kompleks yang mempunyai banyak cabang, termasuk ekonomi (ladang yang lestari sepatutnya adalah suatu perniagaan yang menguntungkan yang menyumbangkan kepada ekonomi yang mampan), sosial (amalan kelestarian sepatutnya di agihkan secara adil kepada pekerja dan pada masa yang sama menyumbang kepada kebaikan komuniti setempat) dan alam sekitar.

Pelestarian alam sekitar dalam pertanian boleh ditafsirkan sebagai penjagaan sistem semulajadi dan sumber-sumber yang mana ladang itu bergantung untuk kekal subur. Antara lain, ini termasuk:

  • Mengekalkan tanah yang sihat
  • Pengurusan sumber air yang baik
  • Mengurangkan pencemaran air dan udara
  • Mempromosikan biodiversiti

Tujuan amalan pertanian lestari adalah untuk memenuhi permintaan makanan masyarakat tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Pengamalan pertanian lestari mestilah mengandungi  tiga objektif utama: persekitaran yang sihat, keuntungan dan kesaksamaan sosioekonomi.

Bagaimana dron boleh membantu dalam melestarikan pertanian

Pemantauan

Dron adalah satu alat yang sangat berguna untuk proses memantau tanaman. Oleh sebab itu, pemantauan dalam konteks perladangan kelapa sawit boleh dibuat untuk banyak tujuan seperti pembilangan pokok, kawasan ladang dan sebagainya. Keupaayan drone untuk menangkap gambar yang tepat dan seterusnya menukarkan gambar-gamber tersebut kepada peta yang lengkap dengan topografi, bentuk muka bumi dan lain-lain.

Ini sebenarnya adalah satu kelebihan besar terutamanya dalam proses penamaman semula dan susunan pokok untuk memastikan pulangan besar dan pada yang sama memastikan kebersihan alam sekitar terjaga.

Dengan menggunakan dron juga, petani akan dapat mengenalpasti kawasan-kawasan penting yang mempunyai kemungkinan besar untuk berlakunya pergerakan tanah dan seterusnya mengambil langkah pencegahan sebelum terjadinya bencana seperti tanah runtuh yang boleh mengganggu gugat tanaman dan habitat haiwan.

Kesuburan tanah

Menggunakan dron untuk memeriksa kesuburan tanah tidak pernah kedengaran oleh orang sebelum ini. Tetapi cara ini semakin lama semakin diiktiraf disebabkan oleh ketepatannya. 

Ini boleh dilakukan melalui petunjuk yang biasanya boleh dinampak melalui analisa NDVI daripada dron.

Pencegahan pencemaran

Anda mungkin tahu bahawa sekarang drone telah digunakan secara meluas dalam industri pertanian untuk proses penyemburan racun dan baja. Ini kerana dron boleh melakukan proses menyembur dengan lebih efektif berbanding meracun menggunakan beg galas oleh pekerja ladang.

Amalan pertanian lestari akan sia-sia jika pencemaran alam sekitar berlaku dan dron boleh menolong untuk mengurangkan risiko pencemaran dengan melakukan proses peracunan dan pembajaan dengan tepat.

Lebihan baja akan diserap oleh tanah dan memasuki saliran air bawah tanah dan seterusnya mengakibatkan peledakan populasi alga. Racun pula boleh membahayakan hidup akuatik apabila diserap dan dilepaskan ke dalam sungai.

Mari kita lihat bagaimana dron diaplikasi dalam industri pertanian.


Dalam artikel yang lepas; Drone 101: Sejarah, Mekanik dan Aplikasi dalam Industri kita telah membincangkan tentang asal-usul dron, mekanisme dron dan aplikasi dron yang sangat meluas dalam industri.

Teatpi, kita sebenarnya hanya menyentuh permukaan sahaja, terutamanya tentang aplikasi dalam industri kerana masih banyak yang belum diterokai!

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan dengan mendalam tentang kegunaan dron teknologi dalam peringkat perindustrian.

Sekarang, dron telah digunapakai dalam pelbagai industri, terutamanua dalam bidang pertanian. Ini adalah disebabkan oleh keberkesanan dron dalam mengurangkan kos dan membuatkan aliran kerja lebih lancar dan efisien. Mari kita lihat bagaimana dron mengubah landskap industri pertanian.

Pemetaan

Image dari DroneDeploy

Pemetaan tidak dianggap sebagai satu langkah yang penting dalam penentuan hasil tuaian yang berjaya atau untuk penyusunan pokok dan tumbuhan. Tetapi sekarang langkah ini diambil berat,

Pemetaan pertanian sekarang digunakan untuk perancangan susunan pokok demi mencapai kapasiti optimum yang akan dapat mencapai kadar tuaian yang maksimum, memeriksa bentuk muka bumi dalam kawasan ladang dan juga analisis pasir/tanah.

Pemetaan juga sangat penting untuk memastikan tiada ruang tanah yang kosong dalam kawasan ladang yang luas. Selain itu juga, pemetaan juga sangat penting untuk pemerhatian saliran air, semburan racun serangga dan baja, dan juga proses tuaian.

Pembenihan

Kebelakangan ini, beberapa petani dan syarikat berasakan pertanian sudah mula menggunapakai dron untuk proses pembenihan pokok. Ini adalah disebabkan bahawa UAV boleh melengkapkan proses pembenihan dengan sempurna dalam cara penyebaran benih yang lebih seragam dan kadar pembenihan yang lebih tinggi.

Pemantaun tanaman

Pemantauan pokok-pokok secara berkala sepanjang proses pembesaran dan pertumbuhan berlaku adalah sangat penting untuk menentukan kesihatan pokok dan juga untuk mengenalpasti sebarang masalah seperti jangkitan, serangan serangga perosak atau kekurangan zat atau air dan lain-lain.

Mengenalpasti jangkitan atau masalah yang berlaku kepada tanaman amatlah penting kepada petani supaya mereka boleh menjalankan langkah pencegahan dan pembetulan untuk mengelakkan masalah tersebut daripada merebak dengan lebih meluas.

Proses in boleh dilakukan oleh drone dengan mengenalpasti spektrum cahaya yang diserap dan dipantulkan oleh daun tanaman. Teknik in dipanggil Normalised Difference Vegetation Index (NDVI).

Data NDVI ditangkap oleh kamera yang dimuatkan yang dapat mengumpul gelombang cahaya tampak, terutamanya cahaya dalam/dekat kepada kategori inframerah. Ini adalah bersandarkan kepada fakta di mana tumbuhan yang sihat akan menyerap gelombang cahaya tampak dan memantulkan cahaya inframerah.

Semakin sihat tanaman, semakin banyak cahaya inframerah dipantulkan.

Penyemburan

Penggunaan dron sebagai alat semburan sekarang sedikit demi sedikit telah menggantikan proses peracunan galas oleh pekerja secara manual. Populariti ini boleh disandarkan kepada keberkesanan yang terbukti dengan penyemburan menggunakan dron untuk ruang tanah yang luas.

Teknik peracunan konvensional kadang-kadang dianggap sebagai tidak efektif dan mahal dan juga berbahaya kepada pekerja. Keluasan tanah yang diracun melalui penggunaan tenaga buruh juga bergantung kepada saiz tenaga kerja.

Ini membuktikan bahawa proses peracunan secara manual adalah jauh lebih mahal dan tidak efisen berbanding dron. Proses peracunan secara manual yang lama akan menyebabkan isu-isu yang perlu diberi perhatian dengan segera akan bertambah buruk, sperti contoh, populasi makhluk perosak akan bertambah atau jangkitan tanaman akan merebak.

Tambahan pula, terdapat beberapa kebimbangan yang telah dibangkitkan tentang risiko kesihatan kepada pekerja yang terlibat dengan proses peracunan kerana pendedahan berpanjangan kepada bahan kimia yang berbahaya.

Pola-V15 merupakan sebuah dron yang direkabentuk sendiri oleh Poladrone yang boleh melakukan penyemburan 60 ekar sehari. Pola-V15 telah menbantu ramai peladang dan petani persendirian dan juga syarikat pertanian untuk meningkat hasil tuaian dan seterusnya, keuntungan.

Pola V-15 dalam kerja-kerja penyemburan.

Kami di Poladrone sentiasa komited dalam menyediakan penyelesaian perindustrian yang efektif, cekap dan berpatutan dengan membawa masuk drone. Kami adalah pakar dalam menyerap dron untuk kegunaan industri yang berat, bukan hanya dalam sektor pertanian, tetapi juga dalam industri lain seperti sektor pembinaan, minyak dan gas dan banyak lagi.

Berminat dengan operasi dan servis kami? Untuk maklumat lanjut, sila layari: https://www.poladrone.com/

Kesimpulan

Secara amnya, teknolgi dron semakin lama semakin menjadi inovatif dan maju setiap hari. Adalah tidak mustahil suatu hari nanti, tugas atau kerja-kerja yang memerlukan tenaga buruh boleh digantikan dengan sistem automatik hasil integrasi bersama dron.

Mari belajar tentang evolusi dron, fizik dan sains yang membolehkan mereka terbang dan aplikasi moden dron merentas industri.


Kalau sebut pasal ‘drone’ mesti ramai yang fikir tentang dron yang biasa orang pakai untuk fotografi ataupun videografi, kan?

Tapi, dron sekarang juga telah dipakai lebih untuk tujuan komersial dan tujuan ketenteraan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, adalah sangat penting untuk kita faham bahawa istilah ‘dron’ merujuk kepada pesawat udara tanpa pemandu atau dalam bahasa Inggeris “umanned aerial vehicle” (UAV), yang mana bermaksud, juruterbang tidak mengendalikan pesawat secara langsung.

Mari kita tengok bagaimana dron telah berevolusi dari kali pertama digunakan hingga sekarang, apa yang sebenarnya yang membuatkan dron boleh terbang dan aplikasi teknologi dron dalam industri-industri pada hari ini.


Sejarah Dron

Adakah anda tahu bahawa kali pertama catatan sejarah tentang dron, dron digunakan untuk mengebom sebuah bandar?

Dalam Perang Kemerdekaan Itali yang pertama, tentera Austria telah mengepung bandar Venice selepas warga Venice memberontak untuk membebaskan diri daripada kekuasaan Austria. Bala tentera Austria kemudiannya menyerang bandar Venice dengan menggunakan belon yang diikat dengan bahan letupan.

Sebahagian dari belon-belon ini berjaya diletupkan di dalam bandar Venice, tetapi ada sebahagian yang ditiup kembali ke dalam kawasan angkatan Austria. Oleh sebab itu, taktik ini tidak diguna pakai lagi.

Imej daripada Weird History di Twitter

Pesawat tanpa pemandu yang pertama dicipta 16 tahun selepas penerbangan pertama oleh Wright Brothers. Dron intu digelar sebagai Ruston Proctor Aerial Target. Ada beberapa prototaip yang telah dibina sepanjang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin.

Anda boleh membaca sejarah dron dengan lebih lanjut di sini: Dronethusiast

Dron kemudiannya berevolusi melalui kegunaan ketenteraan. Pada tahun 2006, Federal Aviation Administration Amerika Syarikat telah mengeluarkan permit bagi dron jenis komersial.

Teknologi dron ini sudah lama wujud tetapi hanya baru-baru ini dipopularkan dan menarik minat orang ramai untuk menceburkan diri.


Mekanik di Sebalik Penerbangan Dron

Multirotor drone, biasanya bergantung kepada daya menegak untuk terbang. Bilah-bilah dron dianggap sebagai kipas. Udara yang melalui bilah-bilah tersebut menolak kebawah melawan permukaan tanah, yang mana akan menolak dron ke udara. Makin cepat motor berputar (rpm) makin laju dron akan melonjak dari permukaan tanah.

Setelah dron ke udara, dron boleh berlegar (statik di udara), terbang ke atas, bawah, kiri dan kanan. Semasa dron dalam keadaan berlegar, daya angkat yang dihasilkan oleh motor adalah sama dengan daya berat daripada graviti. Jadi, dron tidak akan bergerak ke atas ataupun ke bawah. Apabila motor-motor menghasilkan daya yang lebih besar berbanding daya tarikan graviti, dron akan ke udara dengan lebih tinggi, dan begitu juga sebaliknya.

Dengan adanya 4 atau lebih motor, penukaran satu atau lebih dari motor-motor akan menyebabkan dron berpusing atau bergerak dalam arah yang lain. Sebagai contoh, jika drone sedang berlegar-legar di udara dan 2 motor disebelah kiri diberi lebih kuassa (dan menghasilkan lebih banyak putaran), dron akan terangkat dari sebelha kiri dan menolak dron condong ke belah kanan.

Imej dari Wired

Ini ialah penjelasan ringkas bagaimana dron dengan multi-rotor terbang. Dron bersayap mekanisme terbangnya berbeza, lebih kurang sama seperti kapal terbang.


Aplikasi Dron dalam Industri

Hari ini, drone amat popular, terutamanya untuk tujuan rekreasi seperti fotografi dan videografi udara. Dron untuk tujuan rekreasi mendapat permintaan yang tinggi sekarang kerana keupayaannya untuk mengambil gambar yang cantik dan berkualiti tinggi menggunakan kamera yang terbaik dan sudut yang tepat dari udara.

Tetapi, hanya sebahagian sahaja yang tahu akan kegunaan dron di dalam industri dan secara komersial. Dron telah membantu pihak berkuasa untuk memadam kebakaran, mengurus bencana dan pemantauan kerosakan. Orang awam pula, terutamanya syarikat dan perusahaan telah mengguna pakai drone membaja tanaman, memantau kerja-kerja pembinaan dan jaluran saluran paip.

Dron dijangka akan digunapakai secara lebih meluas dalam servis penghantaran, pengangkutan udara, penjagaan kesihatan, konversasi alam sekitar dan banyak lagi.

Di Poladrone, kami sentiasa teruja dengan perkembangan teknologi dron. Ditubuhkan pada tahun 2016 dengan misi untuk menggiatkan revolusi dron, kami telah lama sedar bahawa pasaran dron di ASEAN hanya berfokuskan kepada penggunaan dron untuk rekreasi seperti pelumbaan dan fotografi.

Terdapat jurang yang sangat luas dalam penggunaan dron untuk industri dan ini menjadi isu untuk perkembangan dron di rantau ini. Oleh itu, Poladrone ditubuhkan dengan misi untuk menjadi pembekal servis dan solusi berasas drone untuk kegunaan industri-industri seperti pertanian, industri petroleum dan gas, pembinaan dan banyak lagi.

Sebagai salah satu pengedar sah bagi DJI Enterprise di rantau ini, kami sentiasa komited untuk membawa penyelesaian dengan cemerlang untuk pelanggan kami.

Untuk melihat produk dan servis kami, klik di sini.